ஷாங்காயிலிருந்து உங்கள் தொழிற்சாலைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

2022-10-19

போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாவிட்டால், ஷாங்காயிலிருந்து எங்கள் தொழிற்சாலைக்கு காரில் 2 மணிநேரம் ஆகும்.