உங்கள் கட்டணம் செலுத்தும் காலம் என்ன?

2022-10-19

இயந்திரங்களுக்கு, பணம் செலுத்தும் காலம் 30% டெபாசிட்டாக இருக்கும், ஏற்றுமதிக்கு முன் 70%. T/T அல்லது LC மூலம்.